งานบริหาร
ใบแสดงความจำนงบริจาคเงิน พัสดุ-ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ ภายในของหน่วยงานในโรงพยาบาล

งานสารสนเทศ
– แบบฟอร์ม การขอใช้บริการงานสารสนเทศ (IT)
– แบบฟอร์ม การขอใช้งานระบบ HOSxP
– แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

งานบุคลากร
แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
ใบลาบวช
ใบลาช่วยเหลือภรรยาคลอดบุตร
ใบลาไปต่างประเทศ
– ใบยกเลิกใบลา
ใบแลกเวร เปลี่ยนเวร (ไฟล์ Word)
   ใบแลกเวร เปลี่ยนเวร (ไฟล์ pdf)

งานธุรการ
1. ตัวอย่างหนังสือราชการ คำสั่ง (ไฟล์ Word)

   ตัวอย่างหนังสือราชการ คำสั่ง (ไฟล์ pdf)
2. ตัวอย่างหนังสือราชการ ภายนอก (ไฟล์ Word)
    ตัวอย่างหนังสือราชการ ภายนอก (ไฟล์ pdf)
3. ตัวอย่างหนังสือราชการ ภายใน (ไฟล์ Word)
    ตัวอย่างหนังสือราชการ ภายใน (ไฟล์ pdf)

งานการเงิน
ฟอร์มตารางเวร

Translate »