รับสมัครงาน โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

1. ประกาศรับสมัครงาน
5. ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา (21 พ.ย.66)
4. ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกขอรับทุนการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต “โครงการบัณฑิตคืนถิ่น” มหาวิทยาลัยนเรศวรจำนวน 1 ทุน (20 พ.ย.66) 
3. ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา (17 พ.ย.66) 

2. ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา (3 พ.ย.66)
1. ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 1 อัตรา (3 ต.ค.66)

Translate »