รับสมัครงาน โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

1. ประกาศรับสมัครงาน
14. ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (16 พ.ค.67)  
13. ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา (26 เม.ย.67) 
12. ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 1. ตำแหน่ง นายแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (25 เม.ย.67)  
11. ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา 2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา (29 มี.ค.67)  
10. ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 1 อัตรา (13 มี.ค.67) 
9. ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (29 ก.พ.67)
8. ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา (2 ก.พ.67)  
7. ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา (23 ม.ค.67) 
6. ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา (16 ม.ค.67)
5. ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา (21 พ.ย.66)
4. ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกขอรับทุนการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต “โครงการบัณฑิตคืนถิ่น” มหาวิทยาลัยนเรศวรจำนวน 1 ทุน (20 พ.ย.66) 
3. ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา (17 พ.ย.66) 
2. ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา (3 พ.ย.66)
1. ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 1 อัตรา (3 ต.ค.66)

2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
11. ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (15 พ.ค.67) 
10. ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นายแพทย์ (9 พ.ค.67) 
9. ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง 1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา (กลุ่มงานการพยาบาล) 2. พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา (กลุ่มงานการพยาบาล) 3.พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) (9 เม.ย.67) 
8. ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข (2 เม.ย.67) 
7. ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ (28 มี.ค.67) 
6. ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (9 ก.พ.67) 
5. ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (1 ก.พ.67) 
4. ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (23 ม.ค.67)
3. ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร (20 ธ.ค.66) 
2. ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (4 ธ.ค.66) 
1. ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)
(11 ต.ค.66)

3.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
9. ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นายแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (16 พ.ค.67)
8. ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง 1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา (กลุ่มงานการพยาบาล) 2. พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา (กลุ่มงานการพยาบาล) 3.พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) (17 เม.ย.67) 
7. ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา (5 เม.ย.67) 
6. ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (28 มี.ค.67) 
5. ประกาศฯ เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 1. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา (12 ก.พ.67)
4. ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา (2 ม.ค.67) 
3. ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา (8 ธ.ค.66)
2. ประกาศฯ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกขอรับทุนการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต “โครงการบัณฑิตคืนถิ่น” มหาวิทยาลัยนเรศวรจำนวน 1 ทุน (22 พ.ย.66) 
1. ประกาศฯ เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 1 อัตรา (16 ต.ค.66)

Translate »