คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.)
– แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ปี 2565

1. แบบฟอร์มรายงานการประชุม

2. ลิงก์เพื่ออัพโหลดไฟล์รายงานการประชุม (กรอกข้อมูลและอัพโหลดที่นี่) 

3. รายงานการประชุม
รายงานการประชุมครั้งที่ 1-2566
รายงานการประชุมครั้งที่ 2-2566
รายงานการประชุมครั้งที่ 3-2566
 

วาระการประชุม ครั้งที่ 2 คปสอ. QR Code ดาวน์โหลดเอกสาร

Translate »