รับสมัครงาน โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

1. ประกาศรับสมัครงาน
6. ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงาน กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู) (25 ม.ค.2566)
5. ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ  จำนวน  1  อัตรา (17 ม.ค.2566)
4. ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงาน กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) (10 ม.ค.2566)
3. ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงาน กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู) (29 ธ.ค.2565)

2. ประกาศฯ เรื่องขอขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 1. นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา, 2. พนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา, 3. พนักงานบริการ (คนสวน) จำนวน 1 อัตรา, 4. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา, 5. พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา (27 ธ.ค.2565) 

1. ประกาศฯ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 1. นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา, 2. พนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา, 3. พนักงานบริการ (คนสวน) จำนวน 1 อัตรา, 4. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา, 5. พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา (16 ธ.ค.2565)

2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
3. ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)  ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) (27 ม.ค. 2566)
2. ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 1. นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา, 2. พนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา, 3. พนักงานบริการ (คนสวน) จำนวน 1 อัตรา, 4. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา, 5. พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา (17 ม.ค.2566)
1. ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)  ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานเวชกรรมฟื้นฟู)
(10 ม.ค. 2566)


3.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
3. ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 1. นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา, 2. พนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา, 3. พนักงานบริการ (คนสวน) จำนวน 1 อัตรา, 4. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา, 5. พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา (20 ม.ค.2566)
2. ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา(ปฏิบัติงาน กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู)
(12 ม.ค.2566)
1. ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
(20 ธ.ค.2565)

Translate »