รับสมัครงาน โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

1. ประกาศรับสมัครงาน
20. ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (21 ส.ค.66) 
19. ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)  ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (7 ส.ค.66)
18. ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (7 ส.ค.66) 
17. ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา 3. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา (19 มิ.ย.66)
16. ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ(พนักงานรักษาความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (12 มิ.ย.66) 
15. ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา (15 พ.ค.66) 
14. ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (15 พ.ค.66) 

13. ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง 1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา, 2. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (5 เม.ย.66) 
12. ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง 1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา, 2. พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา (30 มี.ค.66)
11. ประกาศฯ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 1. พนักงานบริการ(ผู้ช่วยเหลือคนไข้) จำนวน 1 อัตรา, 2. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (28 มี.ค.66)
10. ประกาศฯ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 1. พนักงานบริการ(ผู้ช่วยเหลือคนไข้) จำนวน 1 อัตรา, 2. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (1 มี.ค.66)  (1 มี.ค.2566)
9. ประกาศฯ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 1. นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา, 2. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา, 3. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (9 ก.พ.2566)
8. ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา, พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 2 อัตรา (1 ก.พ.2566)
7. ประกาศฯ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 1. นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา, 2. พนักงานบริการ(ผู้ช่วยเหลือคนไข้) จำนวน 1 อัตรา, 3. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (26 ม.ค.66)
6. ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงาน กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู) (25 ม.ค.2566)
5. ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ  จำนวน  1  อัตรา (17 ม.ค.2566)
4. ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงาน กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) (10 ม.ค.2566)
3. ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงาน กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู) (29 ธ.ค.2565)

2. ประกาศฯ เรื่องขอขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 1. นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา, 2. พนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา, 3. พนักงานบริการ (คนสวน) จำนวน 1 อัตรา, 4. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา, 5. พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา (27 ธ.ค.2565) 

1. ประกาศฯ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 1. นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา, 2. พนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา, 3. พนักงานบริการ (คนสวน) จำนวน 1 อัตรา, 4. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา, 5. พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา (16 ธ.ค.2565)

2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
18.ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตราและตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (5 ก.ย.66) 
17.ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (18 ส.ค.66) 
16.ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (16 ส.ค.66) 

15.  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา 3. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา (28 มิ.ย.66)  
14.ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา (20 มิ.ย.66) 
13.ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา (23 พ.ค.66) 
12.ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง 1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา, 2. พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา  (20 เม.ย.66) 
11. ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ สอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง 1. พนักงานบริการ 1 อัตรา, 2. พนักงานบริการ (ผู้ช่วยเหลือคนไข้) จำนวน 1 อัตรา (19 เม.ย.2566)
10. ประกาศฯ เรื่องผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง  1.พนักงานบริการ (ผู้ช่วยเหลือคนไข้) จำนวน 1 อัตรา 2. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา 
(5 เม.ย. 66) 
9. ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถะ สอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 1. พนักงานบริการ(ผู้ช่วยเหลือคนไข้) จำนวน 1 อัตรา, 2. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (10 มี.ค.2566)
8. ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 1. นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา, 2. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา, 3. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (17 ก.พ.2566)
7. ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 อัตรา, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา, พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา
(15 ก.พ.2566)
6. ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง 1. นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา, พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา, พนักงานบริการ(พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้)  จำนวน 1 อัตรา
(3 ก.พ.2566)
5. ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
(1 ก.พ.2566)
4. ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)  ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานเวชกรรมฟื้นฟู)
(1 ก.พ.2566)
3. ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)  ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์)
(27 ม.ค. 2566)
2. ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 1. นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา, 2. พนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา, 3. พนักงานบริการ (คนสวน) จำนวน 1 อัตรา, 4. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา, 5. พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา (17 ม.ค.2566)
1. ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)  ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานเวชกรรมฟื้นฟู)
(10 ม.ค. 2566)

3.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
19. ประกาศฯ เรื่องผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (13 ก.ย.66) 
18. ประกาศฯ เรื่องผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (30 ส.ค.66) 

17. ประกาศฯ เรื่องผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (18 ส.ค.66)
16. ประกาศฯ เรื่องผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา  3. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา (30 มิ.ย.66)
15. ประกาศฯ เรื่องผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ(พนักงานรักษาความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (23 มิ.ย.66)

14. ประกาศฯ เรื่องผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา (26 พ.ค.66)
13. ประกาศฯ เรื่องผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา, พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา (27 เม.ย.66) 
12. ประกาศฯ เรื่องผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง 1. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา, 2.พนักงานบริการ (ผู้ช่วยเหลือคนไข้) จำนวน 1 อัตรา (21 เม.ย.2566)

11. ประกาศฯ เรื่องผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง 1. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา, 2.พนักงานบริการ (ผู้ช่วยเหลือคนไข้) จำนวน 1 อัตรา (10 เม.ย.2566)
10. ประกาศฯ เรื่องผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง 1. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา, 2.พนักงานบริการ (ผู้ช่วยเหลือคนไข้) จำนวน 1 อัตรา (14 มี.ค.2566) 
9. ประกาศฯ เรื่องผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง 1. เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา, พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา (24 ก.พ.2566)
8. ประกาศฯ เรื่องผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง 1. นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา, เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา, พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (21 ก.พ.2566)

7. ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
(9 ก.พ.2566)
6. ประกาศฯ เรื่องผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง 1. นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา, พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา, พนักงานบริการ(พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้)  จำนวน 1 อัตรา 
(7 ก.พ.2566)
5. ประกาศฯ เรื่องผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงาน กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู) (3 ก.พ66)
4. ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)  ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) (31 ม.ค.66)

3. ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 1. นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา, 2. พนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา, 3. พนักงานบริการ (คนสวน) จำนวน 1 อัตรา, 4. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา, 5. พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา (20 ม.ค.2566)

2. ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา(ปฏิบัติงาน กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู) 
(12 ม.ค.2566)
1. ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 
(20 ธ.ค.2565)

Translate »