ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

11  มกราคม  2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม และกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ เข้าร่วม “ออกให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพ ให้กับพนักงานประกันสังคม บริษัท ทานิตะ แฟบริเคชั่น จำกัด พร้อมทั้งบริการตรวจสอบและยืนยันการเข้ารับบริการ (New Authen Code Online) จำนวน 23 คน” ณ บริษัท ทานิตะ แฟบริเคชั่น จำกัด อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

20  มกราคม  2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานใน “พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์จำนวน 107 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา” ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร (วัดพระปรางค์) ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้ง นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย,นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย,หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยพร้อมเพียงกัน

20  มกราคม  2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย โดยมีนางสาวรุ้งกาญจน์  จันทร์สุคนธ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู เป็นผู้กล่าวเปิดงาน เนื่องในกิจกรรม “วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ สร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมกายภาพบำบัด” ในกิจกรรมมีให้ความรู้โดย
ทีมนักกายภาพบำบัด ดังนี้ 1. การพลัดตกหกล้ม การทดสอบการทรงตัว Time Up and Go test เพื่อประเมินความเสี่ยงการพลัดตกหกล้ม  2. แนะนำนวัตกรรมทางกายภาพบำบัด, ให้ความรู้เรื่องการประคบร้อน การประคบเย็นและการยืดกล้ามเนื้อ  3. กิจกรรมให้ความรู้พลัดตกหกล้มผ่านเสียงตามสาย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ณ ลานกิจกรรมหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

18  มกราคม  2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย,
นายเตชทัต หอมบุปผา สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานและเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม “คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ครั้งที่ 4  ประจำปีงบประมาณ  2566” ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

14  มกราคม  2566 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานใน “พิธีบรรพชาอุปสมบท ในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา” ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร (วัดพระปรางค์) ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้ง นายสมพงค์ชมชัย
นายอำเภอศรีสัชนาลัย, นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย,หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยพร้อมเพียงกัน

13  มกราคม  2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ภายใต้การอำนวยการของนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โดยนายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นประธานใน “พิธีปลงผมนาค ในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา” ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร (วัดพระปรางค์) ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้ง นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย, หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ผู้บริหารสถานศึกษา,
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยพร้อมเพียงกัน

11  มกราคม  2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม และกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ เข้าร่วม “ออกให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพ ให้กับพนักงานประกันสังคม บริษัท ทานิตะ แฟบริเคชั่น จำกัด พร้อมทั้งบริการตรวจสอบและยืนยันการเข้ารับบริการ (New Authen Code Online) จำนวน 23 คน” ณ บริษัท ทานิตะ แฟบริเคชั่น จำกัด อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

10  มกราคม  2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  ได้เข้า”แนะนำตัว พบปะพูดคุยพร้อมทั้งแนะนำการตรวจสุขภาพ” ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองอ้อ,  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ตำบลหนองอ้อ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัย,  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

9  มกราคม  2566 เวลา 08.00 น.

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยพร้อมด้วย นายเตชทัต หอมบุปผา สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย, ตัวแทนคุณทินพัฒน์  เรืองฤทธิ์, หัวหน้ากลุ่มงาน, หัวหน้างาน, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย,
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย, ผู้ป่วยและญาติ ร่วมกิจกรรม “ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566” เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวตลอดปี 2566 ทั้งเป็นการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยบนวิถีพุทธ ณ
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

11  มกราคม  2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม และกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ เข้าร่วม “ออกให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพ ให้กับพนักงานประกันสังคม บริษัท ทานิตะ แฟบริเคชั่น จำกัด พร้อมทั้งบริการตรวจสอบและยืนยันการเข้ารับบริการ (New Authen Code Online) จำนวน 23 คน” ณ บริษัท ทานิตะ แฟบริเคชั่น จำกัด อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

10  มกราคม  2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  ได้เข้า”แนะนำตัว พบปะพูดคุยพร้อมทั้งแนะนำการตรวจสุขภาพ” ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองอ้อ,  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ตำบลหนองอ้อ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัย,  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

9  มกราคม  2566 เวลา 08.00 น.

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยพร้อมด้วย นายเตชทัต หอมบุปผา สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย, ตัวแทนคุณทินพัฒน์  เรืองฤทธิ์, หัวหน้ากลุ่มงาน, หัวหน้างาน, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย,
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย, ผู้ป่วยและญาติ ร่วมกิจกรรม “ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566” เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวตลอดปี 2566 ทั้งเป็นการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยบนวิถีพุทธ ณ
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

7  มกราคม  2566 เวลา 08.00 น.

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยนายแพทย์พิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว., นายแพทย์ศุภชัย โชติบุตร  จักษุแพทย์ และคณะทีมแพทย์, คณะมูลนิธิ พอ.สว., เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยและผู้ป่วย  ร่วม “เปิดตาผู้ป่วยหลังผ่าตัดต้อกระจก จากการดำเนินการในโครงการรณรงค์ผ่าตัดตาต้อกระจก โดยมูลนิธิ แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์
2 มกราคม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่
6-7 มกราคม 2566 ณ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

6  มกราคม  2566 เวลา 11.00 น.

ภายใต้การอำนวยการของ ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จัดทำ “โครงการรณรงค์ผ่าตัดตาต้อกระจก โดย มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 2 มกราคม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาทางสายตามองไม่เห็นจากภาวะต้อกระจกและประสบปัญหาความยากลำบากในการเดินทางเข้ารับการรักษาจากหน่วยบริการ จากการคัดกรองสายตาในผู้สูงอายุ อำเภอศรีสัชนาลัย ปี 2565 จำนวน 6,118 ราย พบผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) และผู้ป่วยต้อกระจกระยะสายตาเลือนรางรุนแรง (Severe Low Vision Cataract) 250 ราย ผ่าตัดต้อกระจก 181 ราย จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่ายังคงมีผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับการผ่าตัดอีกประมาณ  100 ราย ณ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

6  มกราคม  2566 เวลา 08.30 น.

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย เข้าร่วม“พิธีเปิดโครงการรณรงค์ผ่าตัดตาต้อกระจก โดย มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 2 มกราคม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2566  โดยมีดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายแพทย์พิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว., นายแพทย์ศุภชัย โชติบุตร  จักษุแพทย์ และคณะทีมแพทย์, คณะมูลนิธิ พอ.สว., กรรมการและเลขานุการ พอ.สว. ประจำจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ, ผู้บริหาร,  ข้าราชการ, นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาสัย, นายเตชทัต หอมบุปผา สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย, ผู้นำท้องถิ่น, ส่วนราชการในพื้นที่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม) อำเภอศรีสัชนาลัยและผู้ป่วย ร่วมพิธีดังกล่าว ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Translate »