1.ประกาศรับสมัครงาน
1. รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา, นักจิตวิทยา 1 อัตรา, พนักงานประจำตึก 2 อัตรา
2. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา

3. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา
4. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานบริการ 1 อัตรา
5. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
6. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา
7.รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา และ พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
8. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
9. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา, พนักงานบริการ 2 อัตรา
10. รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา, เภสัชกร 1 อัตรา, นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา, พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
11. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) นายช่างโยธา 1 อัตรา
12. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา, พนักงานบริการ 2 อัตรา
13. รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา, พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา
14. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา , พนักงานบริการ 1 อัตรา
15. รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เภสัชกร 1 อัตรา   (15 ต.ค. 2564)
16. รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จำนวน 11 อัตรา    (8 พ.ย. 2564)
17. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา   (11 พ.ย. 2564)
18. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)  พนักงานบริการ 1 อัตรา (ปฏิบัติงาน กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์)  (22 ธ.ค. 2564)
19. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)  นายช่างโยธา 1 อัตรา  (21 ม.ค. 2565)
20. รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา  (28 ม.ค. 2565)
21. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา  (14 ก.พ. 2565)
22. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ทันตกรรม   (4 มี.ค. 2565)
23. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา,พนักงานบริการ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล)  (11 มี.ค. 2565)
24. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา (ปฏิบัติงาน ทันตกรรม)   (15 มี.ค. 2565)
25. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)  พนักงานบริการ 1 อัตรา (ปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป)  (16 มี.ค. 2565)
26. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานบริการ 1 อัตรา , พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา , พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา   (5 เม.ย. 2565)
27. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา  (25 เม.ย. 2565)
28. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานบริการ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป)   (28 เม.ย. 2565)
29. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานบริการ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล)  (27 พ.ค. 2565)
30. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา  (31 พ.ค. 2565)
31. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา (31 พ.ค. 2565)
32. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา  (20 มิ.ย. 2565)
33. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานบริการ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล)  (20 มิ.ย. 2565)
34. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา , พนักงานบริการ 1 อัตรา  (6 ก.ค. 2565)
35. รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา, พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา  (9 ส.ค. 2565)
36. ประกาศฯ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)  ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 2 อัตรา (28 ต.ค. 2565) 
37. ประกาศฯ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน  1  อัตรา (4 พ.ย. 2565)
38. ประกาศฯ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)  ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน  3  อัตรา (9 พ.ย. 2565)
39. ประกาศฯ ขยายระยะเวลาเรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน  1  อัตรา (11 พ.ย. 2565)
40. ประกาศฯ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)  ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา (11 พ.ย. 2565)
41. ประกาศฯ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ (วิชาชีพ ก) จำนวน 1 อัตรา (15 พ.ย. 2565)
42. ประกาศฯ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา, พนักงานบริการ(พนักงานรักษาความปลอดภัย) จำนวน 3 อัตรา, พนักงานบริการ (คนสวน) จำนวน 1 อัตรา (16 พ.ย. 2565)
43. ประกาศฯ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 1 อัตรา (18 พ.ย. 2565)
44. ประกาศฯ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)  ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน  1  อัตรา (22 พ.ย. 2565)
45. ประกาศฯ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)  ตำแหน่ง พนักงานบริการ(กลุ่มงานการพยาบาล) จำนวน  1  อัตรา (30 พ.ย. 2565)
46. ประกาศฯ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ (คนสวน) จำนวน 1 อัตรา (30 พ.ย. 2565)
47. ประกาศฯ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ทำความสะอาดห้องน้ำ) จำนวน 1 อัตรา (30 พ.ย. 2565)

 

2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขัน พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา, นักจิตวิทยา 1 อัตรา, พนักงานประจำตึก 2 อัตรา
2. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา

3. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา
4. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานบริการ 1 อัตรา
5. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
6. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา (รอบสัมภาษณ์)
7. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา และ พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
8. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) เจ้าพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา และ พนักงานบริการ 2 อัตรา
9. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขัน พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา, เภสัชกร 1 อัตรา, นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา, พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
10. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา , พนักงานบริการ 1 อัตรา
11. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา, พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา   (5 ต.ค. 2564)
12. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขัน พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เภสัชกร 1 อัตรา    (4 พ.ย. 2564)
13. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา   (22 พ.ย. 2564)
14. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันพนักงานบริการ 1 อัตรา (ปฏิบัติงาน กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์)    (11 ม.ค. 2565)
15. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) นายช่างโยธา 1 อัตรา  (7 ก.พ. 2565)
16. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา  (18 ก.พ. 2565) 
17. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา  (23 ก.พ. 2565)
18. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา,พนักงานบริการ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล)  (21 มี.ค. 2565)
19. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานทันตกรรม) (4 เม.ย. 2565)
20. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)  พนักงานบริการ 1 อัตรา , พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา , พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา  (25 เม.ย. 2565) 
21. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)  พนักงานบริการ 1 อัตรา  (9 พ.ค. 2565) 
22. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)  พนักงานบริการ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล)  (7 มิ.ย. 2565)
23. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา  (9 มิ.ย. 2565)
24. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา  (20 มิ.ย. 2565)
25. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานบริการ 1 อัตรา  (28 มิ.ย. 2565)
26. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา  (8 ก.ค. 2565)
27. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา , พนักงานบริการ 1 อัตรา  (19 ก.ค. 2565)
28. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา, พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา   (29 ส.ค. 2565) 
29. ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)  ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา (9 พ.ย. 2565)
30. ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)  ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (18 พ.ย. 2565)
31. ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)  ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา (22 พ.ย. 2565)
32. ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (22 พ.ย. 2565)
33. ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา (28 พ.ย. 2565)
34. ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา, พนักงานบริการ(พนักงานรักษาความปลอดภัย,คนสวน) จำนวน 1 อัตรา (28 พ.ย. 2565)
35. ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)  ตำแหน่ง พนักงานบริการ (กลุ่มงานประกันฯ) จำนวน 1 อัตรา (30 พ.ย. 2565)
36. ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (8 ธ.ค. 2565)

 

3.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
1. รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา, นักจิตวิทยา 1 อัตรา, พนักงานประจำตึก 2 อัตรา

2. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
3. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา
4. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานบริการ 1 อัตรา
5. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
6. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา 
7. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา (บริหารทั่วไป)
8. รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา, เภสัชกร 1 อัตรา, นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา, พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา 
9. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)  เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา , พนักงานบริการ 1 อัตรา    (30 ก.ย. 2564)
10. รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา, พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา   (12 ต.ค. 2564)
11. รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เภสัชกร 1 อัตรา   (15 พ.ย. 2564)
12. รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา   (25 พ.ย. 2564)
13. รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานบริการ 1 อัตรา (ปฏิบัติงาน กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์)   (13 ม.ค. 2565)  
14. รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) นายช่างโยธา 1 อัตรา  (10 ก.พ. 2565)
15. รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 1 อัตรา  (24 ก.พ. 2565)  
16. รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา 
(28 ก.พ. 2565)
17. รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา,พนักงานบริการ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล)  (23 มี.ค. 2565)
18. รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานบริการ 1 อัตรา , พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา , พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา  (27 เม.ย. 2565)  
19. รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานบริการ 1 อัตรา  (11 พ.ค. 2565)  
20. รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานบริการ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล)  (9 มิ.ย. 2565)  
21. รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา  (13 มิ.ย. 2565)
22. รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานบริการ 1 อัตรา  (30 มิ.ย. 2565)
23. รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา  (12 ก.ค. 2565)
24. รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา , พนักงานบริการ 1 อัตรา   (21 ก.ค. 2565)
25. รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา, พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา 
(16 ก.ย. 2565) 
26. ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)  ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา (11 พ.ย. 2565)
27. ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)  ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา (24 พ.ย. 2565)
28. ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (24 พ.ย. 2565)
29. ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา และ พนักงานบริการ(พนักงานรักษาความปลอดภัย) (30 พ.ย. 2565)
30. ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 1 อัตรา (30 พ.ย.2565)

Translate »