สมัครงาน

1.ประกาศรับสมัครงาน
1. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา , พนักงานบริการ 2 อัตรา  
2. รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา , นักจิตวิทยา 1 อัตรา , พนักงานประจำตึก 2 อัตรา

2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

 

3.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร