1.ประกาศรับสมัครงาน
1. รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา, นักจิตวิทยา 1 อัตรา, พนักงานประจำตึก 2 อัตรา
2. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
3. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา
4. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานบริการ 1 อัตรา
5. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
6. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา
7.รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา และ พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
8. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
9. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา, พนักงานบริการ 2 อัตรา
10. รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา, เภสัชกร 1 อัตรา, นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา, พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
11. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) นายช่างโยธา 1 อัตรา
12. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา, พนักงานบริการ 2 อัตรา
13. รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา, พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา
14. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา , พนักงานบริการ 1 อัตรา
15. รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เภสัชกร 1 อัตรา   (15 ต.ค. 2564)
16. รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จำนวน 11 อัตรา    (8 พ.ย. 2564)
17. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา   (11 พ.ย. 2564)

 

2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขัน พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา, นักจิตวิทยา 1 อัตรา, พนักงานประจำตึก 2 อัตรา
2. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
3. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา
4. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานบริการ 1 อัตรา
5. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
6. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา (รอบสัมภาษณ์)
7. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา และ พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
8. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) เจ้าพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา และ พนักงานบริการ 2 อัตรา
9. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขัน พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา, เภสัชกร 1 อัตรา, นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา, พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
10. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา , พนักงานบริการ 1 อัตรา
11. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา, พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา   (5 ต.ค. 2564)
12. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขัน พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เภสัชกร 1 อัตรา    (4 พ.ย. 2564)
13. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา   (22 พ.ย. 2564)

 

3.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
1. รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา, นักจิตวิทยา 1 อัตรา, พนักงานประจำตึก 2 อัตรา
2. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
3. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา
4. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานบริการ 1 อัตรา
5. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
6. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา 
7. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา (บริหารทั่วไป)
8. รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา, เภสัชกร 1 อัตรา, นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา, พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา 
9. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)  เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา , พนักงานบริการ 1 อัตรา    (30 ก.ย. 2564)
10. รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา, พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา   (12 ต.ค. 2564)
11. รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เภสัชกร 1 อัตรา   (15 พ.ย. 2564)
12. รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา   (25 พ.ย. 2564)