สมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา , นายช่างเทคนิค 1 อัตรา , พนักงานบริการ 1 อัตรา

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร