แผนจัดซื้อจัดจ้าง​ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง งบค่าเสื่อม ประจำปีงบประมาณ​ 2566
ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง งบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2566

ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลาง

ประกาศเผยแพร่ผู้มีคุณสมบัติในการซื้อ/จ้าง

Translate »