– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.)
แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ปี 2565

– รายงานการประชุม คปสอ.
รายงานการประชุมครั้งที่ 1-64
รายงานการประชุมครั้งที่ 2-64
รายงานการประชุมครั้งที่ 1-65
รายงานการประชุมครั้งที่ 2-65
รายงานการประชุมครั้งที่ 3-65

– วาระการประชุม ครั้งที่ 2 คปสอ. QR Code ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

Translate »