กลุ่มงานการพยาบาล

1. งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
2. งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
3. งานการพยาบาลผู้ป่วยในชาย
4. งานการพยาบาลผู้ป่วยในหญิง
5. งานการพยาบาลผู้ป่วยคลอด
6. งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล
7. งานการพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง
8. พนักงานศูนย์เปล
9. พนักงานประจำตึก

Translate »